Казанда "Татарстанда Ислам" энциклопедик сүзлеге тәкъдим ителде (МӘКАЛӘЛӘР исемлеге)

Казан федераль университетында "Мультимәдәни дөньяда ислам: төрле диннәр арасында дуслык һәм радикализмны җиңү" дип аталган VI Халыкара форум кысаларында "Татарстанда Ислам" энциклопедик сүзлеге тәкъдим ителде."Россия Федерациясендә ислам" энциклопедиясен булдыру проекты 2007 елдан бирле "Мәдинә" нәшрият йорты тарафыннан Хөсәен Фәезханов исемендәге Түбән Новгород ислам институты белән берлектә алып барыла.

БӘЙЛЕ
2016 Дек 19. Фото:

Бүген "Мәдинә" нәшрият йортыннан алынган мәгълүматка караганда, "Татарстанда Ислам" энциклопедик сүзлеге "Россия Федерациясендә ислам" сериясенең 7 нче томы булып тора. Анда хәзерге Татарстан Республикасы территориясендәге мөселман берләшмәсе һәм мөселман институтларының тарихы һәм хәзерге торышы турында тәфсилләп бәян ителә. Сүзлектә төбәктәге мөселман цивилизациясе үсешенең мең елдан артып киткән тарихы - бәйсез төрки мөселман дәүләтләре дәверендәгесе дә, Россия (СССР) составындагы вакыты да тулы бер картина итеп бирелә. Сүзлектә мөселман дәүләтчелеге, иҗтимагый һәм сәяси хәрәкәтләр, мөселман институтлары, классик дин гыйлеме һәм тарихи әдәбият, матбугат үсеше турында уникаль мәгълүмат бирелә.

Төбәктәге ислам тарихы мөселман лидерлары биографияләре, мәдрәсә һәм мәчет тарихы аша ачыла. Статьялардагы мәгълүмат укучыга Татарстанның мөселман берләшмәсе тарихын борынгы чорлардан алып бүгенге көнгә кадәр күзалларга мөмкинлек тудыра. Шулай ук хәзерге вакыттагы торышы турында мәгълүмат бирә.

Әлегә китапны бер җирдән сатып алып булмый, - дип хәбәр иттеләр нәшрият йортыннан. Сатуга киләсе елга чыгачак. Безнең яңалыкларны күзәтеп барыгыз.

Сүзлек мәкаләләрдән тора. Бу исемлекне укучыларыбызга тәкъдим итәбез (рус телендә).А

Аббас б. Абдуррашид аль-Кушари

Абдулали б. Убайдулла (Убайдуллах) аль-Байрякави

Абдулбасыр б. Абдуннасыр аль-Джабали

Абдулвагап б. Абдулмазит

Абдулвали б. Абдулвахид аль-Кичуви

Абдулвали б. Абдулгаффар аль-Джабали (Абдулвалей Абдул Гафаров)

Абдулвали б. Нигматулла аль-Утяки

Абдулвахид б. Абдулманнан б. Аблай

Абдулвахид б. Абдуррахман аль-Буави

Абдулваххаб б. Иманкул

Абдулгалим б. Яхуда б. Хасан

Абдулгаллям б. Абдулкадыр аш-Шарифи ас-Сабави

Абдулгаллям б. Салих б. Сайфулла аль-Казани

Абдулгани б. Салих аль-Кили аль-Казани

Абдулгафаров, Киям Хисамутдинович

Абдулгафур б. Абдулманнан б. Аблай

Абдулгафур б. Махмуд б. Мухаммадамин

Абдулгаффар б. Адельшах б. Халиль

Абдулгаффар б. Абдулхамид б. Утяган

Абдулгаффар б. Сагид аш-Ширдани

Абдулгафур б. Сайфулла б. Адельшах

Абдулджаббар б. Забир б. Султан

Абдулджаббар б. Абдулкарим б. Абдулманнан

Абдулджаббар б. Абдуррахман аль-Урнашбаши

Абдулджаббар б. Абдуррахман б. Туймухаммад

Абдулджаббар б. Джафар аль-Парави

Абдулджаббар б. Рахманкули аль-Елгави

Абдулджалиль б. Абдуррашид

Абдулкарим б. Абдулла аль-Чалпави

Абдулкаххар б. Абдуссаттар аш-Ширдани

Абдулкаюм б. Абдулбадиг б. Башир

Абдулла б. Абдулгаффар аш-Ширдани аль-Казани (Абдуллазян Абдулгафаров Сагитов)

Абдулла б. Нигматулла аль-Буби

Абдулла б. Яхья аль-Чиртуши аль-Мачкарави

Абдуллатиф б. Яхуда ат-Тинчали

Абдуллин, Сафиулла (Сафиулла б. Абдулла)

Абдулманнан б. Абдуррахман б. Туймухаммад

Абдулманнан б. Адель Ахмар

Абдулмумин б. Фаиз б. Ахмар

Абдулфаттах б. Абдулкаюм б. Исматулла

Абдулхаким б. Абдулкарим аль-Курмаши

Абдулхаким б. Исламкул

Абдулхалик б. Агзам ат-Тенеки

Абдулхалик б. Ибрахим аль-Курсави

Абдулхалим б. Зайнельгабидин

Абдулхамид б. Динмухаммад б. Шигай

Абдулхамид б. Утяган б. Ярмухаммад аль-Тюнтери

Абдуннасыр б. Абид аль-Баллыкули

Абдуннасыр б. Абдуррахим б. Ахмер ат-Тайсугани (Абдрахимов, Абдулнасыр)

Абдуннасыр б. аль-Мухаммад

Абдуннасыр б. Мухаммадамин аль-­Буави

Абдуннасыр б. Рахманкули аль-Биги (Абденнасир Рахманкулов)

Абдуннасыр б. Сайфульмулюк аль-Чукали аль-Джабали

Абдуннасыр б. Тухфатулла б. Биккиня

Абдурраззак б. Ишмухаммад б. Тайми

Абдурракиб б. Абдулмумин б. Абдуррахим

Абдуррахим б. Бикчентай аль-Берескеви

Абдуррахман б. Исмагил аль-Мачкарави (Утямышев)

Абдуррахман б. Туймухаммад б. Бикмухаммад

Абдуррашид б. Кадермухаммад

Абдуррашид б. Муртаза б. Исмагиль

Абдуррашид б. Мухаммад б. Абдулла

Абдуррашид б. Юсуф аль-Каргали

Абдуссалям б. Абдулваххаб б. Муртаза

Абдуссалям б. Абдуррахим — см. Габдуссалям б. Габдуррахим

Абдуссалям б. Урай (Уразмухаммад) б. Кулмухаммад

Абдуссалям б. Абдуррахман аль-Курсави

Абдуссалям б. Хасан аль-Кариле

Абдуссаттар б. Сагид аш-Ширдани (Габдусаттар Сагитов, Шаффеев)

Абдуш б. Абдуссалям б. Исмагил

Абдушшакур б. Абдуррахим б. Абдуррашид

Абид б. Абдулазиз аль-Кинери

Абид б. Минка б. Якуб

Абубакр б. Джафар аль-Агерзеви

Абубакр б. Ибрагим аль-Казани

Абубакр б Яхуда б. Якуб

Абу-л-Али Хамид б. Идрис аль-Булгари (Абел-Галя Хамид б. Идрис аль-Болгари)

Абызы

Абыстай

Адиатуллина, Альмира Лутфулловна

Аднаш Хафиз б. Мухаммадхафиз

Адутов, Якуб Мустафович

«Азат»

Азимов, Муртаза Мустафинович

Аитов, Мухамметзян Сулейманович

Аитова, Фатиха Абдулвалиевна

Айдар-хан

Айнутдин б. Алиакбар б. Мурад

Айтугановы

Акчурин, Юсуф

«Ак юл»

Али б. Сайфулла ат-Тюнтери

Алибай б. Ярмухаммед б. Нугайбак

Алкин, Ильяс (Илиас) Саид-Гиреевич

Алкин, Саид-Гирей Шагиахметович

Аллахияр Суфий

Алмуш

«Алтай»

«Алты бармак китабы» («Книга Шестипалого»)

Алтынбаев, Таиб Шигабутдинович

Алтынбек

Альметьевский мусульманский религиозно-просветительский центр им. Р. Г. Галеева

Амин б. Дамин б. Мухаммедкул

Амирхан б. Абдулманнан б. Исмагил ат-Талкыши

Амирхан б. Кучкар б. Якуб

Амирханов, Хусаин см. Хусаин б. Амирхан

Амирханов, Габдулла Насретдинович

Амирханов, Мухаммадзариф (Мухаммадзариф б. Хусаин б. Амирхан)

Апанаев, Габдулла (Абдаллах б. Абд аль-Карим Апанай)

Апанаевы

Арсаевы

Арслан б. Туйчи б. Тама

Арсланов Габдрахман Сибгатович

Асгадуддин б. Ибрахим б. Мухаммед

Ассоциация исламских врачей Республики Татарстан

Асфандияр б. Ибрагим б. Юсыф

Атаулла б. Абдулвахид аль-Бурундуки

Атаулла б. Абдуллатиф б. Абдуннасир

Атаулла б. Мухаммад аль-Курсави

Атаулла б. Фаиз аль-Кинери

Атласов, Ахматхади (Хади Атласи)

Аухади б. Искандер б. Сагид

«Ахбар»

Ахмад б. Абдулкадыр б. Сайфульмулюк

Ахмад б. Ихсан аль-Мамсяви

Ахмад б. Мухаммадшах ас-Суыксуви

Ахмад б. Сагид б. Ахмад б. Юсуф аш-Ширдани

Ахмад Зияуддин б. Шамсуддин ат-Тархани

Ахмаджан б. Амирхан б. Кучкар

Ахмадзаки б. Нугман б. Таджуддин

Ахмадкарим б. Хусаин б. Шам‘ун

Ахмадлатиф б. Абдуллатиф б. Масуд

Ахмадсафа б. Аббас б. Махмуд

Ахмадшакир б. Абдуррафиг б. Суюендек

«Ахыр заман китабы»

Б

Багауддин б. Субхан б. Абдулкарим аль-Марджани

Багдадское посольство в Булгарию (921–922 гг.)

«Бадавам»

Баймурад б. Мухаррам б. Му’мин

«Бакырган китабы»

Баруди, Галимджан (Галеев)

Бату-хан

Баширов, Камал Садреевич

Бейурган сейид

Берке

Беркутов, Мухаммед Гайнетдинович

Биги, Муса Джарулла

Биккулов, Ахметсафа Фатхуллович

Бикчентай б. Джафар б. Масалим

Бикчентай б. Ибрагим аль-Берескеви

Биляр

Буби (Нигматуллин), Габдулла

Буби (Нигматуллина), Мухлиса

Букали (Фахруддин аль-Букали)

Булат Ширин

Булгар (Булгарское городище)

Булгарское посольство в Бухару и Багдад (920–921)

Булгары

Бургануддин б. мелла Шариф б. Сулейман

Бурнаевы

В

Ваисовское движение

Вакф

«Вакф», местная мусульманская религиозная организация (ММРО)

«Вакф» Республики Татарстан, общественная организация

«Вакф Идель», фонд

«Вакф Казань», фонд

«Вакф Республики Татарстан», фонд

Вакфы в Республике Татарстан

Валид б. Мухаммад аль-Амин б. Сулейман (Валид-ишан)

Валид б. Сагид б. Фулад

Валиди (Валидов), Джамал

Валишах б. Махмуд б. Усман

«Вафият ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф»

Вахидов, Саид Габдулманнанович (Саид Вахиди)

Вахитов, Мулланур

Волжская Булгария

Восточный разряд

Всероссийские мусульманские съезды

II Всероссийский мусульманский съезд

Всероссийский съезд духовенства

II Всероссийский мусульманский военный съезд

I Мусульманский военный съезд

Всероссийский союз духовенства (Бөтенрусия руханиләр иттифакы)

Всероссийский съезд мусульманок

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей

Г

Габдессалям аль-Габдери (Габдрахимов, Габдессалям)

Габди

Габяши, Хасан-Гата

Гайнуллин, Гарифулла Гайнуллович

Гайнутдин б. Алиакбар б. Мурад см. Айнутдин б. Алиакбар б. Мурад

Гайнутдинов, Равиль Исмагилович

Гайса б. Абдулмаджид б. Уразгилде

Галеев (Галиев), Мухаммадзян Ибнаминович

Галибай б. Ярмухаммад б. Нугайбак см. Алибай б. Ярмухаммад б. Нугайбак

Галиуллин, Габдулла Сафович (Абдулла хазрат Галиуллин)

Гарнати, Абу Хамид Мухаммад б. Абдрахим аль-Андалуси

Гиззатуллин, Сафиулла

Гилязиев, Вафа Гилязиевич

Гисматулла б. Абдуррахман б. Туймухаммед ат-Тайсугани

Главный мухтасибат Татарстана (Главное мухтасибатское правление Татарстана)

Губайдуллин, Газиз (Габдулгазиз) Салихович

Губайдуллин, Салих Сабитович

Гульнар ханум

Гыясуддин б. Хабибулла б. Рахманкули (Гияседдин Рахманкулов)

Д

Дело «нелегального медресе» в Казани (1927–1928)

День принятия ислама Волжской Булгарией

Джадидизм

Джалалуддин б. Ахмад аль-Багыши

Джалалуддин б. Бурхануддин б. мулла Шариф аш-Шигайи

Джалалуддин б. Таджуддин («Джаллал-казый»)

Джамалуддин б. Бикаш

Джамалуддин б. Шамсуддин ас-Сабави

Джами-мечеть в Биляре

Джами-мечеть в Булгаре

Джафар ас-Садик б. Миннебай

Джафар б. Аднакул аль-Агерзеви

Джафар б. Ибрагим б. Сармат

Джукетау (Жукотин)

ад-Дин ва аль-адаб»

ДУМ РТ. Съезды 1998–2013 гг.

Первый съезд ДУМ РТ («Объединительный»)

Второй съезд ДУМ РТ

Третий съезд ДУМ РТ

Четвертый съезд ДУМ РТ («Безальтернативный»)

Пятый съезд ДУМ РТ (Внеочередной)

Шестой съезд ДУМ РТ (Внеочередной)

Духовное управление мусульман Республики Татарстан

З

Зайнуддин б. Абдуррашид б. Абдукай

Зайнулабидин б. Исхак б. Исмаил

«Закят», комитет

«Закят», благотворительный фонд

Зиганшина, Наиля Касимовна

Зияуддин б. Джалалуддин б. Бурхануддин

Зияуддин б. Таджуддин б. Абдуррашид аль-Иштиряки ас-Саснави

Золотая Орда

И

Ибн Фадлан, Ахмед

Ибрагим, Абдаррашид (Рашид казый)

Ибрагим б. Абдулла б. Абдулгафур

Ибрагим б. Мадйьяр б. Ярмак

Иванай, Юнус б. Иванай

Иванай б. Усай

Идегей

«Идель-хадж»

Ильясов, Тагир Ахметзянович (Тахир Ильяси)

«Иман», издательство

«Иман» — центр исламской культуры

Иманкулый, Мухаммад-Садык (Иманкулов, Мухаметсадык Шагиахметович, Садык Иманкулов)

Искандер б. Али б. Аит

Иске Казан

Ислам в Волжской Булгарии

Ислам в Золотой Орде (Улусе Джучи)

Ислам в Казанском ханстве

Ислам в царской России (1552–1917)

Ислам на территории Татарстана в период революций 1917 г. и гражданской войны

Ислам в советский период

Ислам в Татарстане в 1990 – 1-й половине 2010-х гг.

Исламоведение в Татарстане

«ал-Ислах»

Исмагил б. Габид б. Абдулла

Исмагил б. Муса б. Абдулла (Утямышев)

Исхак б. Сагид аль-Лази (Исхак Сагитов)
Исхаки, Гаяз (Исхаков, Мухамметгаяз) Гилязетдинович
Исхаков, Гусман Гумерович (Гусман-хазрат Исхаков)
Исхакова, Рашида Абдулловна (Рашида абыстай)
«Иттифак аль-Муслимин»
«Ихлас»
Ишан
Ишмухаммад б. Тукмухаммад аль-Адаи

Й
«Йолдыз»

К
Кавамуддин б. ас-Сираджульмунир б. Мухаммад
Кадимизм
Кадыров, Киям Кадырович (Киямутдин Кадыри)
«Казан мухбире» («Казанский вестник»)
Казанская Татарская ратуша (Казанская городовая ратуша Татарских слобод)
Казанская татарская учительская школа
Казанский губернский Милли Шуро
Казанский губернский мусульманский крестьянский съезд
Казанский губернский мусульманский съезд
Казанский международный фестиваль мусульманского кино
Казанский мусульманский комитет
«Казанский муфтият»
Казанское ханство
Казань средневековая (X–XVI вв.)
Казем-Бек, Александр Касимович (Мирза Мухаммед Али)
Казый (кади)
Камалуддин б. Сайфуддин б. Абдуннасир
Камаль Эль Зант (аз-Зант, Камаль ‘Абд ар-Рахман)
Каримовых книготорговая фирма
Каримовых типография, литография и словолитня
Касим шейх б. Ибрагим аль-Казани
Касым-бабай, см. Нуруллин, Касым Хайруллович
Кашан
«Кояш»
Кул Шариф
Культяси, Шамсутдин
Курсави, Абданнасир (Абуннаср Абданнасир б. Ибрахим аль-Курсави)
«Курултай»

Л
Латыпов, Халиль Латыпович
Лука (Конашевич, Канашевич Лаврентий)
Лутфулла б. Сибгатулла ас-Сулеймани
Лутфуллин, Исхак

М
Мавзолеи Булгара
«Маджмуа»
Максуд б. Курбангали б. Аднакул аль-Кульбаши
Максуди, Ахмад-Хади
Максуди, Садри
Максютов (Максутов), Сафиулла Тазетдинович
Малов, Евфимий Александрович
Малый минарет в Болгаре
Мансур б. Абдуррахман б. Анас аль-Бурундуки
Мансур сейид
Марджани, Харун б. Бахаддин б. Субхан (Шихабаддин Марджани)
«Марджани», сборник
Махмуд б. Мухаммадамин аль-Казани
Махмудек
Медресе
Медресе Адаево
Медресе Азимовское («Гаффария»)
Медресе Амирхановское
Медресе Апанаевское («Кул буе» «Приозерное», «Касымия»)
Медресе Арсаевское см. Медресе «Халидия»
Медресе Береске
Медресе «Буби»
Медресе с. Богатые Сабы
Медресе Бурнаевское
Медресе г. Буинска («Нурия»)
«Гаффария» см. Азимовское
Медресе «Губайдия»
Медресе с. Верхняя Корса
Медресе с. Верхняя Ура
Медресе К(ы)шкар
Медресе Курманаево (Кизляу)
Медресе «Марджания» (Ахуновское, при Соборной большой каменой мечети, Багаутдиновское)
Медресе Мачкара
Медресе «Мухаммадия»
(«Галеевское»)
Медресе с. Нижняя Сосна
Медресе Сагитовское
Медресе Сатышево
Медресе Тайсуганово
Медресе Тарджемановское
Медресе Ташкичу
Медресе д. Урнашбаш
Медресе Тюнтер
Медресе Усмановское
Медресе Утямышевское (на Сенном базаре, Юнусовское)
Медресе «Халидия» (Арсаевское, Айтгугановское, Мустакимовское, на Мал. Мещанской)
Медресе Чистополя
Медресе «Ак мечеть»
Медресе РТ современные
Медресе Якуповское (при нововыстроенной каменной мечети)
Буинское медресе
Казанский исламский колледж
Медресе им. Ризаэтдина Фахретдина
Медресе имени 1000-летия принятия Ислама
Медресе имени Габдуллы ибн Масгуда
Медресе Кукморское
Медресе «Мухаммадия»
Медресе «Фанис»
Мечети Казани
Мечеть «Марджани» («Эфенди», 1-я Соборная, «Юнусовская»)
Апанаевская мечеть (2-я Соборная, «Байская»)
Бурнаевская мечеть (3-я Соборная)
«Голубая» мечеть (4-я Соборная)
«Галеевская» мечеть (5-я Соборная)
Азимовская мечеть (6-я Соборная)
Сеннобазарская мечеть («Сенная», «Юнусовская», 7-я Соборная)
Усмановская мечеть («Красная», «Султановская», 8-я Соборная)
Мечеть «Иске Таш» («Старокаменная», 9-я Соборная)
Мечеть «Низенькая Бухарская» (10-я Соборная)
Мечеть «Белая» («Большая каменная», 11-я Соборная)
Мечеть «Марджани» в советский и постсоветский период
Микаил ибн Джафар
Миллет Меджлисе
Милли Идарэ
Миниахметов, Рафикъ Радикович
Минлебай б. Абдуррашид аль-Казани
Минхаджуддин б. Абульмуаллим б. Абдуссалам
Мофлюхунов, Нурулла Мофлюхунович
Музафаров, Ханафи Мухаметзянович
Музаффар б. Абдулгаффар б. Ибрахим
Музаффария Магруй Габдельвалиевна
«Мукаддима»
Му‘инуддин б. Абдуррашид б. Мухаммад
Мулюков, Габдулбари
Мурад мулла
Муртаза б. Абдулгазиз б. Бикмухаммад
Муртаза б. Фатхулла ас-Сердеви
Муса б. Абдуррашид ат-Тюнтери
Муса б. Абид б. Давеки
Муса б. Убайдулла
Мустафа б. Ахмар б. Мансур
Мустафа б. Муртаза аль-Миндюши
Мустафа б. Муса аль-Казани
«Мустафад аль-ахбар фи ахвал Казан ва Болгар»
Мусульманская фракция Государственной думы России
Мусульманские традиции питания у татар
Мусульманский социалистический комитет
Мусульманское образование в современном Татарстане
Мусульманское образование в Татарстане в советский период
Муфтий
Мухаметшин, Рафик Мухаметшович
Мухаммад-Амин
Мухаммадамин (Мухаммад аль-Амин) б. Мухсин б. Али
Мухаммад б. Али аль-Юлгави
Мухаммад б. Убайдулла аль-Кизляви
Мухаммад б. Хамид б. Муртаза
Мухаммадамин (Мухаммад аль-Амин) б. Наурузгали б. Абдулкарим
Мухаммадамин (Мухаммад аль-Амин) б. Сайфулла ан-Наласави
Мухаммадвафа б. Убайдулла
Мухаммадвафа б. Фазыл аль-Кизляви
Мухаммадзакир б. Абдулваххаб ас-Саснави (Мухамматзакир Габделвахапов Камалов)
Мухаммади б. Ихсан б. Умар
Мухаммади б. Салих аль-Умари (Салихов, Мухамамадей)
Мухаммадкарим б. Исхак б. Исмагил
Мухаммадкарим б. Мухаммадрахим ат-Таканеши (Мухамедрахимов)
Мухаммаднаджиб б. Баймурад аль-Менгери
Мухаммаднаджиб б. Шамсуддин ат-Тюнтери
Мухаммадрахим б. Амир ат-Таршинави
Мухаммадрахим б. Юсуф аш-Ашити
Мухаммадсадык б. Алиакбер аль-Ури
Мухаммадшакир б. Мухаммадзакир б. Ишмурза
Мухаммадшариф б. Аббас б. Абдулла
Мухаммадшариф б. Ибрагим аль-Байрякави
Мухаммадшариф б. Сулейман б. Бимак-суфий
Мухаммадюсуф б. Ахмер аль-Исаки
Мухлисулла б. Максуд б. Субханкул ас-Сагиди
Мухсин б. Биккул б. Ибрагим аш-Шаши
Мухтасиб
Муштариев, Исмагил Мингалиевич (Исмагил Муштари)

Н
Накшбандийа
Насрулла-бабай
Насыри, Каюм
Нигматулла б. Гумар аль-Утари (Ниматуллах б. Умар аль-Утари)
Нигматулла б. Мунасиб аль-Буби
Нигматулла б. Рахматулла б. Иманкул
Нигматулла б. Убайдулла б. Джафар
Нигматулла б. Хабибулла б. Абдулманнан
Низамуддин б. Салимджан
Нур-Али (Муралей, Нурали)
Нургали б. Абдурракиб б. Абдулму’мин (Абдракипов)
Нургали б. Хасан б. Исмагил (Нургали Буави, Хасанов)
Нурмухаммад б. Ибрагим б. Худжаш
Нуруддин б. Мифтахуддин б. Мустай
Нуруллин, Касым Хайруллович

О
Общество духовенства
Общество пособия бедным мусульманам г. Казани
Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС)
Ошель (Ошль, Ашел)

Р
Радлов, Василий Васильевич
Рамзи, Мурадаллах б. Бахадиршах Абдаллах (Мухаммад Мурад Рамзи)
Рамкул б. Максуд б. Мухсин
Рафик б. Таиб аль-Курсави
Рахимов, Мухамед Рахимович
Рахматулла б. Абдуш б. Ишман
Рахматулла б. Убайдулла аль-Кизляви
Рахматуллин, Исмаил Динмухамметович
«Рашида»
Репрессии среди мусульманского духовенства Татарстана 1920–1930‑х гг.
«Рисала дибага»
Российский исламский университет

С
Сабит б. Габдри б. Габбас
Сабит б. Сагид б. Салих
Сабитов, Мустафа Хайрутдинович
Сагид б. Ахмад б. Хусаин аш-Ширдани
Сагид б. Ибрагим б. Абдулла аль-Барыши
Сагид б. Хамид б. Султан
Сагъдуддин б. Салих ан-Нурмави
Сагъдуддин б. Файзулла б. Утяш
Садруддин б. Багауддин аль-Марджани
Садык б. Сафакул б. Кутуй
Сайфуддин б. Абубакир аш-Шинари
Сайфуддин б. Субханкул б. Бикмухаммед
Сайфуддин б. Халил б. Дурас-баба
Сайфулла б. Муртаза аль-Миндюши
Сайфулла б. Файзулла б. Абдулгазиз
Салахуддин б. Исхак аль-Казани
Салимьяров, Ахмедхафиз
Салих б. Сагид аль-Кинери аль-Кили
Салихов, Камаритдин Багаутдинович
Салихов, Мухаммадгариф Мухаммадиевич
Салихов, Мухаммадкасим Абдулгаллямович (Касим Салихи)
Саматов, Габдулхак Абелгатович
Самигуллин, Камиль Искандарович
Саттаров, Файзрахман
Сафар б. Исмагил ат-Талкыши
Сафиуллин, Ахметзаки Сафиуллович
Сафкул б. Кутуй б. Килмек
Сейид
Сибгатулла б. Абдулкадыр аш-Шарифи
Сибгатулла б. Фахруддин б. Валишах
Симети, Муртаза (Муртаза б. Кутлугуш ас-Симети)
Служилые татары
Совет по делам религий при Кабинете министров РТ
Союз мусульманских табибов (врачей)
Субхан б. Абдулкарим аль-Марджани
Субханкул б. Бикмухаммед б. Юлдаш
Сувар (Суар)
Сулеймани, Габдулла (Сулейманов Абдул-Мухамет Халилович)
Султан-Галиев, Мирсаид
Султанбек б. Сагындык б. Минлебай
Султанов, Мухаммедъяр
Сунгатулла б. Джарулла б. Усман
Сусан ар-Расси
Суфизм на территории Татарстана
«Сююмбике»

Т
«Таварих-е Булгарийа» («Булгарские хроники») Хусаина Амирхана
«Таварих-и Булгарийа» («История Булгарии»)
Тагири Шакирджан (Тагиров, Шакирджан Ахмеджанович)
Таджуддин б. Абдулджалиль ас-Сардави
Таджуддин б. Абдуррашид аль-Иштиряки
Таджуддин б. Абдуссаттар б. Абдуррахман
Таджуддин б. Башир б. Надир (Тазетдин Баширов)
Таджуддин б. Максуд
Таджуддин б. Мансур
Таджуддин, Талгат Сафович (Талгат Тазиев)
Таджуддин б. Мустафа б аль-Ашняки
Таджуддин б. Нигматулла б. Халилулла
Таджуддин б. Ялчыгул б. Маматкул
«Такбир»
«Танг йолдызы»
«Тангчылар»
Тарджемани, Кашшаф
Тахир б. Абдулхалик ат-Тюнтяр
Тахир б. Субханкул аль-Курмыши аль-Адайи аль-Микри
Тевкелев, Салим-Гирей б. Шагингирей б. Юсуф
Тохтамыш
Тукай, Габдулла
Туктаров, Махмуд-Фуад (Фуат Фасахович Туктаров)
Тухфатулла б. Халиль б. Сагид

У
Убайдулла б. Джафар б. Ибрагим
Убайдулла б. Ибрагим б. Ишкуат
Узбек
Уложенная комиссия
Улуг-Мухаммад
«Умма»
Уразгильдеев, Гариф Хасанович
Усман б. Рахматулла
Утыз-Имяни, Абдаррахим аль-Булгари
Утяган б. Уразмет

Ф
«Фаваких аль-джуласа»
Фазлулла б. Файзулла ат-Тактави
Фазыл б. Ибрагим аль-Кимеви
Фазыл б. Сайфулла аль-Кизляви (Сайфутдинов)
Фазылулла б. Абдулманнан б. Абдуррахман
Фаиз б. Абдулазиз аль-Кинери
Фаизханов, Хусаин б. Фаизхан б. Файзулла аль-Джабали ас-Сабачаи аль-Ханафи
Файзов, Ильдус Ахметович
«Файзрахманисты»
Файзулла б. Аббас б. Мукмин
Файзулла б. Муртаза аль-Миндюши
Фаттахов, Абдулбари Фаттахович
Фатхулла б. Сафаргали аль-Манавези
Фатхулла б. аль-Хусаин б. Абдулькарим аль-Оруви (Ури, Фатхулла ахун)
Фахраддин, Ризааддин (Ризаэтдин Фахретдинов)
Фахруддин б. Абдуррахман б. Морадым
Фахруддин б. Абдуррашид б. Саид
Фахруддин б. Бикмухаммед б. Рахматулла
Фахруддин б. Ибрагим б. Худжаш аль-Казани
Фахруддин б. Курбанали б. Курмаш
Фахруддин б. Муртаза б. Абдулгазиз
Фахруддин б. Мустафа аль-Ашняки
Фахруддин б. Мустафа ан-Нурлаты
Фахруддин б. Мухаммадсадык ас-Суни
Фахруддин б. Сайфуддин б. Субханкул
Фахруддин б. Субханкул

Х
Хабибулла б. Мухаммадшариф б. Биккул
Хабибулла б. Рафик б. Махмуд
Хабибулла б. Рахманкули аль-Биги (Хабибулла Рахманкулов)
Хабибулла б. Хусаин б. Абделькарим аль-Ури
Хадж из Татарстана
Хакимов, Музакки Гимадитдинович
«Халяль», комитет
Хамид б. Ислам б. Нурмухаммад
Хамид б. Муртаза б. Нурмухаммад
Хаммад б. Халид б. Абдулваххаб
Ханский мавзолей
Харби Шуро
Хасан б. Хамид аль-Курсави
Хибатулла б. Динмухаммад б. Бикмухаммад
Хидаятулла б. Ниматулла б. Абубакир
Хисамуддин б. Му’мин б. Будач
Худжаши, Ибрагим б. Худжаш
Хусаин б. Абдулкарим б. Ярмухаммад
Хусаин б. Амирхан б. Абдулманнан ат-Талкыши (Хусаин Амирханов)
Хусаинов, Ахмед Галиевич (Ахмед-бай Хусаинов)
Хуснуддин б. Камалуддин аль-Аксуи
Хуснуддин б. Умар б. Саид б. Ишмухаммад ас-Суыксуви (Хуснутдин Сеитов)

Ц
ЦДУМ — Центральное духовное управление мусульман

Ч
Черная палата

Ш
Шагиахмад б. Аббас б. Башир
Шагиахмад б. Абуязид б. Ахматулла (Шагиахмет Баязитов Иманкулов)
Шагиахмад б. Рафик ас-Симеки
Шагиахмад б. Юсуф аль-Кавали
Шагидуллин, Абдулсамат Шарафутдинович
Шагимардан б. Ахмад б. Абдулгаффар (Утяганов)
Шайхевалиев, Рустам Шайхразиевич
Шайхульислам б. Асадулла аль-Хамиди
Шакир б. Абдулджаббар б. Абдуррахман (Шакир Абдулзаббарович Кулеев)
Шамсуддин б. Абдуррашид б. Гаид
Шамсуддин б. Абдуррашид б. Усман
Шамсуддин б. Башир аль-Кишети
Шамсуддин б. Зубаир б. Джафар
Шамсуддин б. Мингол аль-Джабали
Шамсуддин б. Мухаммадъяр аль-Парави
Шамсуддин б. Рахматулла б. Махмуд б. Субханкул
Шараф, Шахар (Шахаретдин Шарафетдинов)
Шарафуддин б. Сайфулла б. Саидкул
Шарафуддин б. Хисамуддин б. Шамсевар (Шарафутдин Хисамутдинов Абызов)
Шарафутдинов, Фарук
Шафи б. Али б. Орус
Шафи б. Якуб аль-Багыши

Ю
Юнусовы
Юсуф б. Иманкул

Я
Ядгари, Халиль (Султанбеков, Халиль Султанбекович)
Якуб б. Нигматулла аль-Альми (Якуб Мансуров)
Якуб б. Яхъя б. Джафар ат-Дубъязи
Якубов, Гаяз Сагдетдинович
Якупов, Валиулла Махмутович (Якупов Винер)
Ялчыгул, Таджуддин (Таджуддин б. Йалчигул ал-Булгари)
Янсари хафиз б. Байсари б. Кильдюш
Ярулла б. Бикмухаммад б. Биктимер аль-Ишки
Яруллин, Габдельхабир Яруллович
Яруллин, Рашид Яруллович
Яхъя б. Сафар б. Арслан

Материалны Римма Гатина әзерләде.


Комментарийны калдырыгыз
avatar

Ноя 22
Окт 12
Сен 12
Сен 06
Сен 06
Сен 02
Авг 29
Июл 05
Июн 21
Май 24
Май 20
Май 19
Май 19
Май 14
Май 14
Май 13
Май 12
Май 12
Май 09
Май 09

40 тартма
Дин
Мәкаләләр


ВакыйгаӘңгәмәләр
© 2009-2023 "Татар Ислам" мәгълүмат агентлыгы
Сайтка куелган язмаларга барлык хокуклар «Ислам info» медиа-төркеменә карый. Материаллардан файдаланганда гиперсылтама ясау мәҗбүри. Массакүләм мәгълүмат чарасын теркәү турындагы таныклыгы: ИА № ФС-77-45782 13. 07 2011 ел. Элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм массакүләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт (Роскомнадзор) тарафыннан бирелгән. Урнаштырылган материал 18+. т.8 927 242 35 78
Сайтлар ясау һәм сайт белән идарә итү — «Ариф» студиясе